O nama

Pula parking d.o.o.

Trgovačko društvo PULA PARKING d.o.o. za upravljanje i održavanje parkirališta osnovano Odlukom o osnivanju društva u vlasništvu Grada Pule, «Službene novine» Grada Pule br. 11/04. započelo je sa radom 01.01.2005. godine.

PULA PARKING d.o.o. je danom početka rada preuzeo sva prava i obveze za djelatnost koju obavlja (održavanje i upravljanje parkiralištima), prema temeljnim aktovima koji ih reguliraju, a to su: Zaključak o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području grada Pule, te Naredba o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području grada Pule.

Osnovni podaci

MB: 1892975 // OIB: 92332318203
Žiro račun: HR6724020061100700599
Erste & Steiermarkische bank d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
SWIFT/BIC: ESBCHR22

Pula parking društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i upravljanje parkiralištima.
Prilaz kralja Salamona 4, 52100 Pula. Trgovački sud u Rijeci. MB: 1892975
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb.
Temeljni kapital: 2.862.500,00 kn uplaćen u cijelosti.
Vlasnik: u 100% vlasništu Grad Pula
Doc. dr.sc. Branislav Bojanić – direktor
Nadzorni odbor: predsjednik: Sanja Grabar (CV), članovi: Katarina Jukić Jakopič (CV) i Dubravko Kolec (CV)

Primjetili ste nepravilnost?

Prijavite nam potencijalne nepravilnosti u radu koje ste uočili