O nama

O poduzeću Pulaparking d.o.o.

Trgovačko društvo PULA PARKING d.o.o. za upravljanje i održavanje parkirališta osnovano Odlukom o osnivanju društva u vlasništvu Grada Pule, «Službene novine» Grada Pule br. 11/04. započelo je sa radom 01.01.2005. godine.

PULA PARKING d.o.o. je danom početka rada preuzeo sva prava i obveze za djelatnost koju obavlja (održavanje i upravljanje parkiralištima), prema temeljnim aktovima koji ih reguliraju, a to su: Zaključak o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području grada Pule, te Naredba o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području grada Pule.

Planirani raspored sjednica Nadzornog odbora za 2019. godinu

Sjednica #5

Datum 24.12.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje plana rada za 2020. godinu
3. Usvajanje financijskog plana poslovanja za 2020. godinu
4. Razno

Link na zapisnik
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2020. godinu

Sjednica #4

Datum 26.11.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju društva za razdoblje 01.01.2019. - 30.09.2019.
3. Razno
Link na zapisnik

Sjednica #3

Datum 12.11.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju društva za razdoblje 01.01.2019. - 30.06.2019.
3. Razno
Link na zapisnik

Sjednica #2

Datum 11.06.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju društva za razdoblje 01.01.2019. - 31- 03.2019.
3. Razno
Link na zapisnik

Sjednica #1

Datum: 30.04.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.2018.- 31.12.2018.
3. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2018.g.
4. Donošenje prijedloga Odluke o prihvaćanju prijedloga o raspodjeli dobiti Društva ostvarene za 2018.g.
5. Donošenje prijedloga o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018.g.
6. Donošenje prijedloga Odluke o davanju razrješnice upravi Društva – Direktoru za 2018.g.
7. Razno

Link na zapisnik
Odluka

Kontakt info

Pula Parking d.o.o.
Prilaz Kralja Salamona 4
HR-52100 Pula

Tel.:052 / 210 470
Fax.: 052 / 210 501

E-mail: info@pulaparking.hr

MB: 1892975
OIB: 92332318203
ŽR:
24020061100700599

Nadzorni odbor
Boris Sabatti, predsjednik nadzornog odbora
Vladimir Buršić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Dubravko Kolec, član nadzornog odbora

Uprava
Branislav Bojanić, direktor
telefon: 052/555-800
e-mail: branislav.bojanic@pulaparking.hr

Pomoćnici direktora
Vesna Babić, Pomoćnik direktora za financijske i računovodstvene poslove
052/555-800
vesna.buric@pulaparking.hr

Mladen Tomljanović, pomoćnik direktora za pravne poslove
052/555-800
tomljanovic.mladen@pulaparking.hr

Rukovoditelji odjela
Dubravko Kolec, Rukovoditelj premještanja vozila i javnih parkirališta
052/210-470
pauk@pulaparking.hr

Vladimir Milojević, Rukovoditelj horizontalne i vertikalne signalizacije
052/210-470
milojevic.v@pulaparking.hr

Boris Agatić, Rukovoditelj odjela ovrha i žalbi
052/210-493
boris.agatic@pulaparking.hr

Voditelji
Marina Jakša Jadreško, Voditelj blagajne
052/638-678
marina.jaksa@pulaparking.hr

Referenti
Sanja Bonas, Referent za osiguranje
052/638-678
sanja.bonas@pulaparking.hr

Gracijela Blašković, Referent općih poslova i javne nabave
052/555-800
gracijela@pulaparking.hr

Bojan Lipić, Referent za reklamacije
052/210-493
bojan.lipic@pulaparking.hr

Zaključci i odluke sa sjednica Nadzornih odbora

 

Izvješća

 

Odluke

 

Arhiva odluka

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Pula parking-u d.o.o.
•    pisanim putem na adresu:
Pula parking d.o.o.
Prilaz kralja Salamona 4
52100 Pula, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“
•    putem elektroničke pošte službenika za informiranje

Pula parking d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Službenici za informiranje
Dubravko Kolec, Milojević Vladimir i Boris Agatić
Prilaz kralja Salamona 4
52100 Pula
E-mail: pauk@pulaparking.hr, milojevic.v@pulaparking.hr, boris.agatic@pulaparking.hr
 

Dokumenti vezani uz pristup informacijama

Imate dodatnih pitanja ili nejasnoća u svezi naših usluga? Kontaktirajte nas

Copyright © 2019. Pulaparking d.o.o. Sva prava pridržana. Zaštita osobnih podataka (GDPR). Web development: E-scape Internet usluge.