Prijavite nepravilnosti

Saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju uz osiguranje zaštite privatnosti možete prijaviti putem e-mail adrese prijavitenepravilnosti@pulaparking.hr ili sljedeće email forme. Reklamacije na kvalitetu usluga nećemo uzimati u obzir već Vas za isto upućujemo na Odjel za reklamaciju Pula parkinga.

Nejasne i nerazumljive prijave iz kojih se ne može zaključiti na što ili na koga se odnose neće biti razmatrane.

ETIČKI KODEKS