Kontakti službi

Telefoni i e-mail adrese pojedinih službi

Nadzorni odbor

Sanja Grabar (CV), predsjednik nadzornog odbora
Katarina Jukić Jakopič (CV), član nadzornog odbora
Dubravko Kolec (CV), član nadzornog odbora

Uprava

Branislav Bojanić, direktor
T: 052/555-800
E: branislav.bojanic@pulaparking.hr

Pomoćnici direktora

Vesna Burić, Pomoćnik direktora za financijske i računovodstvene poslove
T: 052/555-800
E: vesna.buric@pulaparking.hr

Boris Agatić, Pomoćnih direktora za tehnička pitanja
T: 052/210-493
E: boris.agatic@pulaparking.hr

Rukovoditelji odjela

Dubravko Kolec, Rukovoditelj premještanja vozila i javnih parkirališta
T: 052/210-470
E: pauk@pulaparking.hr

Vladimir Milojević, Rukovoditelj horizontalne i vertikalne signalizacije
T: 052/210-470
E: milojevic.v@pulaparking.hr

Voditelji

Lea Burić, Voditelj blagajne
T: 052/638-678
E: lea.buric@pulaparking.hr

Referenti

Sanja Bonas, Referent za osiguranje
T: 052/638-678
E: sanja.bonas@pulaparking.hr

Gracijela Blašković, Referent općih poslova i javne nabave
T: 052/555-800
E: gracijela@pulaparking.hr

Bojan Lipić, Referent za reklamacije
T: 052/210-493
E: bojan.lipic@pulaparking.hr

Primjetili ste nepravilnost?

Prijavite nam potencijalne nepravilnosti u radu koje ste uočili