Dobrodošli u Centar za podršku

Kako bismo pojednostavili zahtjeve za reklamacije i bolje vam poslužili, koristimo sustav ulaznica za reklamacije. Svakom zahtjevu za reklamaciju dodjeljuje se jedinstveni broj tiketa koji možete koristiti za praćenje napretka i odgovora na mreži. Za vašu referencu pružamo potpunu arhivu i povijest svih vaših zahtjeva za reklamacije. Za slanje reklamacije potrebna je valjana adresa e-pošte.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor o kvaliteti naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Prilaz kralja Salamona 4, 52100 Pula ili na e-poštu: reklamacije@pulaparking.hr

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Molimo vas da u reklamaciji navedete podatke o potrošaču ime i prezime te adresu za dostavu odgovora.

Poslovnik Odjela reklamacije (PDF format)

Odluka o izmjeni poslovnika (PDF format)

Odluka o promjeni člana povjerenstva za reklamacije potrošača (PDF format)