Novosti

Saznajte više informacija o djelatnostima i uslugama koje vam nudimo u sklopu svog svakodnevnog poslovanja

Besplatno parkiranje za Dan grada Pule

Objavljeno 30.04.2024.

Pula Parking d.o.o. obavještava sve građane i posjetitelje da je grad Pula, u čast obilježavanja Dana grada Pule, donio odluku da će parkiranje na svim javnim naplatnim parkiralištima biti besplatno. Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade za parkiranje primjenjivat će se 3. i 4. svibnja 2024. godine, od ponoći do ponoći, na svim lokacijama i u svim parkirališnim zonama, osim na javnim parkiralištima rezerviranim za stanare odnosno Holders Only. Pozivamo sve građane i posjetitelje da iskoriste ovu priliku za ugodniji boravak u našem gradu tijekom svečanosti.

Vas Pula Parking.

--------------------------

Parcheggio gratuito per il Giorno della Città di Pola

Pula Parking d.o.o. informa tutti i cittadini e visitatori che il Comune di Pola, in occasione della celebrazione del Giorno della Città di Pola, ha deciso che il parcheggio in tutti i parcheggi pubblici a pagamento sarà gratuito. La decisione di esenzione dal pagamento della tariffa di parcheggio sarà applicata il 3 e il 4 maggio 2024, dalla mezzanotte alla mezzanotte, in tutte le località e in tutte le zone di parcheggio, eccetto nei parcheggi pubblici riservati esclusivamente ai titolari di permessi. Invitiamo tutti i cittadini e visitatori a sfruttare questa opportunità per un soggiorno più piacevole nella nostra città durante le festività.

Cordiali saluti,
Il vostro Pula Parking.

Plaćanje putem mobilnih aplikacija

Bmove

Mobilna i web aplikacija koja omogućava brzo i jednostavno plaćanje parkinga, bez dodatnih troškova.

Aircash

Jednostavna, sigurna i trenutačna uplata novca bez naknade.

App