Dokumenti

Dokumenti vezani uz našu djelatnost i usluge koje vam nudimo

Sjednice Nadzornog odbora

Datum 28.09.2020.

Mjesto: u prostorijama IDA d.o.o. Pula, Mletačka 12/IV

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice nadzornog odbora
 2. Izvještaj o poslovanju društva za razdoblje 01.01.2020.- 30.06.2020.
 3. Stanje u društvu izazvano epidemijom – corona virus
 4. Razno

Link na zapisnik

Datum 15.05.2020.

Mjesto: Online (zbog krize uzrokovane CORONA-19 virusom)

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice nadzornog odbora
 2. Izvještaj o poslovanju društva za razdoblje 01.01.2019.- 31.12.2019.
 3. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu
 4. Donošenje prijedloga odluke o prihvaćanju prijedloga o raspodjeli dobiti društva ostvarene za 2019.godinu
 5. Donošenje prijedloga o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora za 2019. godinu
 6. Donošenje prijedloga odluke o davanju razrješnice upravi društva – direktoru za 2019. godinu
 7. Razno

Link na zapisnik

Link na Odluku

Datum 10.04.2020.

Mjesto: Online (zbog krize uzrokovane CORONA-19 virusom)

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice NAdzornog odbora od 24.12.2019.

2. Izvješće direktora o stanju društva uslijed krize uzrokovane virusom COVID 19

3. Odluka o obustavi isplate naknade za NAdzorni odbor uslijed krize uzrokovane virusom COVID-19

4. Razno

Link na zapisnik

Datum 24.12.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje plana rada za 2020. godinu
3. Usvajanje financijskog plana poslovanja za 2020. godinu
4. Razno

Link na zapisnik
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2020. godinu

Datum 26.11.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju društva za razdoblje 01.01.2019. - 30.09.2019.
3. Razno
Link na zapisnik

Datum 12.11.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju društva za razdoblje 01.01.2019. - 30.06.2019.
3. Razno
Link na zapisnik

Datum 11.06.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju društva za razdoblje 01.01.2019. - 31- 03.2019.
3. Razno
Link na zapisnik

Datum: 30.04.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.2018.- 31.12.2018.
3. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2018.g.
4. Donošenje prijedloga Odluke o prihvaćanju prijedloga o raspodjeli dobiti Društva ostvarene za 2018.g.
5. Donošenje prijedloga o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018.g.
6. Donošenje prijedloga Odluke o davanju razrješnice upravi Društva – Direktoru za 2018.g.
7. Razno

Link na zapisnik
Odluka

Lokacije parkirališta

Na interaktivnoj karti pronadjite najbliže parkirno mjesto sa označenim zonama