Cjenik usluga

Cjenik naših usluga

Periodi naplate
Naplata - LJETO 01.06. - 30.09.
Naplata - ZIMA I 01.01.- 31.03.; 01.10. - 31.12.
Naplata - ZIMA II 01.04.- 31.05.

 

Vrijeme naplate (zima I):
  I. ZONA II. ZONA
III. ZONA
radni dan: 07-17 07-17 07-17
subota: 07-17 07-17 07-17
nedjelja i blagdan: Nema naplate

 

Vrijeme naplate (zima II):
  I. ZONA II. ZONA
III. ZONA
radni dan: 07-20 07-20 07-20
subota: 07-20 07-20 07-20
nedjelja i blagdan: Nema naplate

 

Vrijeme naplate (ljeto):
  I. ZONA II. ZONA
III. ZONA
radni dan, nedjelja i blagdan 07-22 07-22 07-22

 

Cijena osobnog vozila (kn/sat):
  I. ZONA II. ZONA III. ZONA KAROLINA
Ljeto 4,00 kn 4,00 kn 15,00 kn 15,00 kn
Zima 4,00 kn 4,00 kn 15,00 kn 4,00 kn

 

Cijena kamper, kombi i osobnih vozila s prikolicom = 8,00 kn/sat - 200,00 kn/dan
Cijena za parkiranje Autobusa (samo gdje je to dozvoljeno – parkiralište Riva 2 (Yacht service)  1.000,00 kn/dan - parkiralište Mandrač 200,00 kn / dan

 

 
I. ZONA
II. ZONA
III. ZONA
KAROLINA
Max. zadržavanje:
2 h
bez ograničenja
1 h
bez ograničenja
Povlaštena mjesečna parking karta

Stanarske karte

polugodišnja 10% popusta

godišnja 20% popusta

50,00 kn
 
270,00 kn
 
480,00 kn
50,00 kn
 
270,00 kn

480,00 kn
-

Pravne osobe

polugodišnja 10% popusta

godišnja 20% popusta

400,00 kn
2.160,00 kn
3.840,00 kn
400,00 kn
2.160,00 kn
3.840,00 kn
 
-
Ostale fizičke i pravne osobe
mogu koristiti samo parkiralište Veslački klub ili Marsovo polje
 
200,00 kn
-
-
Osobe s invaliditetom koje:
- imaju prebivalište na području Grada, što dokazuju osobnom iskaznicom
- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom
- ima valjano rješenje nadležnog tijela o utvrđivanju invaliditeta većeg od 70%
50 kn
-
Za osobe s utvrđenim postotkom tjelesnog oštećenja 80% i više a koje imaju za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta bez naknade
-
-

Dnevna parkirališna karta

(24h)

Zona 1 (crvena zona) cijena 130,00 kn
Zona 2 (žuta zona) cijena 100,00 kn
Zona 3 (bijela) cijena 160,00 kn
Karolina (zelena) cijena 200,00 kn, svaki započeti dan 200,00 kn
Ugovorna kazna

Korisnik parkirališta čini povredu općih uvjeta parkiranja(odnosno povredu usmenog ugovora o korištenju parkirališta), koja povlači ugovornu kaznu ako:
- se ne koristi parkirališnim mjestom sukladno obilježenoj horizontalnoj prometnoj signalizaciji
- parkira vozilo veće od gabarita širine ili dužine obilježenog mjesta za parkiranje vozila odnosno prostora za parkiranje.
Cijena ugovorne kazne:
Osobna vozila:  160,00 kn u svim zonama
Kamper, kombi: 320,00 kn u svim zonama

Autobusi: 1.000,00 kn.

Lokacije parkirališta

Na interaktivnoj karti pronadjite najbliže parkirno mjesto sa označenim zonama