Prijava nepravilnosti u Pula parkingu

Prijavite nepravilnosti

Saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju uz osiguranje zaštite privatnosti možete prijaviti putem e-mail adrese prijavitenepravilnosti@pulaparking.hr ili sljedeće email forme. Reklamacije na kvalitetu usluga nećemo uzimati u obzir već Vas za isto upućujemo na Odjel za reklamaciju Pula parkinga.

Nejasne i nerazumljive prijave iz kojih se ne može zaključiti na što ili na koga se odnose neće biti razmatrane.

ETIČKI KODEKSImate dodatnih pitanja ili nejasnoća u svezi naših usluga? Kontaktirajte nas

Copyright © 2019. Pulaparking d.o.o. Sva prava pridržana. Zaštita osobnih podataka (GDPR). Web development: E-scape Internet usluge.