T: 052 210 470

O nama

O poduzeću Pulaparking d.o.o.

Trgovačko društvo PULA PARKING d.o.o. za upravljanje i održavanje parkirališta osnovano Odlukom o osnivanju društva u vlasništvu Grada Pule, «Službene novine» Grada Pule br. 11/04. započelo je sa radom 01.01.2005. godine.

PULA PARKING d.o.o. je danom početka rada preuzeo sva prava i obveze za djelatnost koju obavlja (održavanje i upravljanje parkiralištima), prema temeljnim aktovima koji ih reguliraju, a to su: Zaključak o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području grada Pule, te Naredba o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području grada Pule.

Planirani raspored sjednica Nadzornog odbora za 2019. godinu

Sjednica #1

Datum: 30.04.2019.
Mjesto: Sjedište Pula Parkinga

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.2018.- 31.12.2018.
3. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2018.g.
4. Donošenje prijedloga Odluke o prihvaćanju prijedloga o raspodjeli dobiti Društva ostvarene za 2018.g.
5. Donošenje prijedloga o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018.g.
6. Donošenje prijedloga Odluke o davanju razrješnice upravi Društva – Direktoru za 2018.g.
7. Razno

Link na zapisnik

 

Zaključci i odluke sa sjednica Nadzornih odbora

 

Izvješća

 

Odluke

 

Arhiva odluka

 

Kontakt info

Pula Parking d.o.o.
Prilaz Kralja Salamona 4
HR-52100 Pula

Tel.:052 / 210 470
Fax.: 052 / 210 501

E-mail: info@pulaparking.hr

MB: 1892975
OIB: 92332318203
ŽR:
24020061100700599

Imate dodatnih pitanja ili nejasnoća u svezi naših usluga? Kontaktirajte nas

Copyright © 2018. Pulaparking d.o.o. Sva prava pridržana. Zaštita osobnih podataka (GDPR). Web development: E-scape Internet usluge.